Hanne Lapere | Edelsmid ° Juwelen op maat ° Workshops

Algemene voorwaarden

De webshop www.hannelapere.be is een online site en eigendom van Hanne Lapere,
wiens vestiging zich bevindt op Beerlegemsebaan 70, 9630 Beerlegem. Ondernemings-nr: BE 0671.955.622. Tel: 0476 57 36 05

art. 1 Artikel aankopen

1.1 De klant heeft via www.hannelapere.be de mogelijkheid om juwelen online aan te kopen en afspraken te maken.

De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant zijn bestelling heeft ingevoerd door op de bestelknop te klikken. Nadien ontvangt de klant een bevestigingsmail van Hanne Lapere. De artikelen worden bij de klant geleverd op basis van het door de klant ingegeven leveradres.

1.2 Hanne Lapere behoudt zich het recht voor om bestellingen aan te nemen of te weigeren. Op eenvoudig verzoek zal de klant de reden van de weigering worden meegedeeld.

1.3 Er is sprake van een geldige overeenkomst tussen de klant en Hanne Lapere wanneer Hanne Lapere de bevestiging ontvangt van de bestelling op de website.

1.4 Hanne Lapere kan eenzijdig beslissen de geldigheid van de overeenkomst te onderwerpen aan andere voorwaarden, bijvoorbeeld wanneer de bestelling onvolledig of onjuist is, of wanneer vorige bestellingen niet betaald werden.

art. 2 Aanbod

2.1 Alle producten die door Hanne Lapere aangeboden worden, zijn zo gedetailleerd mogelijk beschreven. De aanbiedingen en de tarieven zijn geldig op de dag wanneer ze op de website aangeboden worden.

2.2 De artikelen op de website zijn niet op ware grootte afgebeeld. De weergegeven kleuren van de artikelen kunnen afwijken van de werkelijkheid, dit door het licht tijdens het fotograferen van de juwelen, en de kleurinstellingen van verschillende beeldschermen.

art. 3 Prijzen en facturatie

3.1 De prijzen zijn deze zoals deze worden weergegeven op de website op het ogenblik van het plaatsen van de bestelling door de klant. De prijzen die vermeld worden tijdens het aankoopproces, worden uitgedrukt in euro en zijn inclusief btw en administratieve kosten, tenzij het expliciet anders vermeld wordt. De tarieven op de website zijn exclusief verzendingskosten. Deze kosten worden apart aangerekend bij het afrekenen van de bestelling.

3.2 Hanne Lapere kan niet aansprakelijk gesteld worden voor (druk)fouten die in de aanbiedingen voorkomen. Hanne Lapere heeft ten allen tijde het recht de aangeduide prijs te wijzigen.

3.3 De prijs van onze juwelen kan af en toe veranderen, zoals ook het zilver en goud vaak in waarde daalt of stijgt. De prijs die door de klant moet betaald worden, is deze van op het moment waarop de bestelling geplaatst wordt.

3.4 Wanneer de klant een offerte laat opmaken voor een juweel is deze offerte 14 dagen geldig. Prijzen of mogelijkheden die intern worden aangepast, rekent Hanne Lapere na deze periode ook door in de offerte.

3.5 Hanne Lapere mag na goedkeuring van de offerte een voorschot van 30% factureren.

3.6 De producten blijven eigendom van Hanne Lapere tot op het moment dat ze integraal betaald zijn door de klant.

3.7 De klant gaat ermee akkoord dat Hanne Lapere de facturatie in elektronische vorm overmaakt via e-mail.

art. 4 Verzending

4.1 Hanne Lapere verbindt zich ertoe het aangekochte juweel uit collectie uiterlijk vier à zes weken na de bevestigingsmail te laten leveren bij de klant. De levertermijn van maatwerk wordt schriftelijk besproken met de klant en hangt af van het aan te leveren juweel.

4.2 Indien de klant het pakje niet in ontvangst neemt op de aan hem meegedeelde datum of niet afhaalt in een afhaalpunt, zal de bestelling automatisch worden teruggezonden naar Hanne Lapere. Hanne Lapere zal vervolgens contact opnemen met de klant om een nieuwe levering te regelen. In dat geval zullen bijkomende leveringskosten van de klant worden geëist.

4.3 De verzendkosten komen bovenop de aankoopprijs van het juweel. Voor een bestelling binnen België betaald de klant 8 euro. Verzendingen binnen Europa kosten 18 euro, verzendingen buiten Europa zijn niet van toepassing.

4.4 In geval van retour (het geheel of gedeeltelijk terugsturen van de bestelling) vallen de verzendkosten ten kosten van de klant.

4.5 Op maat gemaakte juwelen die gepersonaliseerd en speciaal voor de klant gemaakt zijn, kunnen niet geretourneerd worden.

art. 5 Aansprakelijkheid

5.1 Hanne Lapere is niet aansprakelijk voor de gevolgen van foutieve gegevensinvoer door de klant.

5.2 Klachten betreffende de niet-conformiteit of zichtbare gebreken van de bestelling of klachten over de uitvoering moeten schriftelijk worden gemeld binnen de drie dagen na ontvangst van de bestelling. De juwelen moeten ongedragen terugbezorgd worden aan Hanne Lapere. Indien deze voorwaarden niet worden gerespecteerd, zal de klacht als niet-ontvankelijk worden beschouwd.

5.3 Hanne Lapere kan niet aansprakelijk gesteld worden voor klachten die voortkomen uit het niet voorradig zijn of een latere levering van het product omwille van overmacht. Wanneer Hanne Lapere wordt verhinderd om zijn verbintenissen uit te voeren door omstandigheden buiten zijn wil (zoals diefstal, foutieve communicatie van de klant of onvoorziene breuk van stenen bij een niet-foutieve behandeling) wordt Hanne Lapere vrijgesteld van zijn verplichtingen.

art. 6 Herroepingsrecht

6.1 Elk juweel aangekocht op www.hannelapere.be is uniek en kan qua kleur en maat aangepast worden op vraag van de klant. Op maat gemaakte juwelen kunnen niet worden omgeruild. Er is geen herroepingsrecht op maatwerk.

6.2 Door het betalen van een voorschot gaat de klant akkoord met de bestelling voor het maatwerk. Nadien kunnen geplaatste bestellingen voor maatwerk niet meer worden geannuleerd.

6.3 Wanneer de samenwerking, ongeacht de termijn, niet meer als productief ervaren wordt, of het vertrouwen eenzijdig geschonden werd, behoudt Hanne Lapere het recht zonder voorafgaande schriftelijke mededeling de samenwerking eenzijdig te verbreken. De verbreking van de samenwerking wordt desgevallend via email meegedeeld.

art 7. Garantie

7.1 Voor elk juweel aangekocht bij Hanne Lapere krijgt de klant een wettelijke garantie van 2 jaar. Dit is geldig op productiefouten en niet op slijtage.

7.2 De duurzaamheid van een juweel kan verschillen van persoon tot persoon en heeft vooral te maken met de zuurtegraad van de huid. Indien een gouden juweel of uw diamant hun glans verliezen, kan u het juweel in een kom water met wat neutraal afwasmiddel onderdompelen. Reinig vervolgens met een zachte tandenborstel en spoel grondig af. Wrijf het metaal op met een zachte doek en het juweel is terug als nieuw. Vuile werkjes? Leg voor de zekerheid uw juwelen even aan de kant. Vermijd vettige of chemische producten. Berg uw juwelen apart op om krasjes te voorkomen op een droge, donkere plek. 

7.3 Indien er in een juweel gebruik gemaakt wordt van een natuur- of edelsteen geldt er een garantie van 6 maanden op het loskomen van een steen. Deze worden gratis teruggeplaatst. Indien de natuur- of edelsteen verloren gaat wordt deze opnieuw aangerekend maar wel gratis geplaatst. Op de natuur- en edelstenen geldt er geen garantie. Natuur- en edelstenen vragen verzorging en mits verkeerd gebruik kan de steen aangetast worden. Er kan meer info gevraagd worden over het verzorgen van de betreffende stenen in het juweel.

art. 8 Contact

Bij vragen, klachten of opmerkingen kan u ten allen tijde terecht op het contactformulier op www.hannelapere.be of via mail op info@hannelapere.be