Hanne Lapere | Edelsmid ° Juwelen op maat ° Workshops

Algemene voorwaarden workshops

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die je met Hanne Lapere afsluit.
Voordat je je opgeeft voor een workshop of cursus is het belangrijk om deze goed door te lezen. Door je aan te melden geef je aan met de algemene leveringsvoorwaarden akkoord te gaan.

Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van opdrachtgevers of (potentiële) deelnemers voor wat betreft workshops.
1.2 Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een workshop komt tot stand door zich in te schrijven via telefonisch contact, mail, instagram of facebook en het verstrekken van een bewijs van inschrijving door Hanne Lapere.

Inschrijvingen
2.1 Alle workshops worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.
2.2 Hanne Lapere behoudt zich het recht voor waar nodig de locatie te veranderen.
2.3 Na inschrijving ontvangt u een (elektronische) ontvangstbevestiging via e-mail die uw inschrijving definitief maakt. Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingen.
2.4 Per workshop of cursus zijn er slechts een bepaald aantal plekken beschikbaar. Het aantal ligt tussen de 2 en 8 deelnemers per workshop of cursus. Zodra een workshop of cursus vol zit, is inschrijven niet meer mogelijk.
2.5 Als een workshop vol zit, kunt u contact met mij opnemen om u op te geven voor de reservelijst. Vermeld daarbij uw volledige naam en telefoonnummer. Mocht er een plek zijn vrijgekomen, neem ik zo snel mogelijk contact met u op.
2.6 Door de inschrijving verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden.

Afmelden door de deelnemer
3.1 Afmelden dient via e-mail of telefonisch te gebeuren.
3.2 Bij afmelding voor een workshop of cursus wordt er €5,- aan administratiekosten ingehouden, het overige bedrag wordt terugbetaald.
3.3 Afmelding voor een workshop:
– Bij afmelding tot 14 dagen voor aanvang van de workshop krijgt u het volledige bedrag terug, minus de administratiekosten.
– Bij annulering vanaf 14 dagen voor aanvang van de startdatum wordt 50% van het deelname geld in rekening gebracht.
– Bij annulering vanaf 7 dagen vóór aanvang van de startdatum wordt 100% van het deelname geld in rekening gebracht. Bij het niet verschijnen tijdens de workshop, wordt ook geen geld teruggeboekt.
3.4 Mocht u niet kunnen komen, dan mag u ook zelf voor vervanging zorgen. Uw deelnamebevestiging is overdraagbaar, maar meld het wel even.

 

Annulering/verplaatsing door Hanne Lapere
4.1 Hanne Lapere is gerechtigd bij onvoldoende deelnemers de aangeboden workshop te annuleren. Mocht een workshop geen doorgang vinden of worden uitgesteld, dan ontvang je daarvan uiterlijk 2 dagen voor aanvang bericht.
4.2 Hanne Lapere is gerechtigd tot uiterlijk 2 weken voor aanvang van de workshop of cursus de datum van een workshop of cursus te wijzigen. De cursist wordt hiervan op de hoogte gesteld via e-mail en heeft de mogelijkheid in overleg de workshop of cursus kosteloos te verplaatsen/annuleren.
4.3 De workshop vindt alleen plaatst mits er minimaal 2 deelnemers zijn. Bij minder deelnemers kan de workshop niet doorgaan.

Betaling
5.1 De deelnemer dient de gehele vordering binnen 7 dagen na bevestigingsmail te voldoen tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen met Hanne Lapere.
5.2 Bij niet stipte nakoming van de overeengekomen deeltermijnen komt deze overeenkomst tot deelbetalingen zonder enige berichtgeving te vervallen en kan deelnemer er geen aanspraak meer op maken. Als dan is de gehele vordering opeisbaar.
5.3 Mocht u beschikken over een cadeaubon, dan dient u dit vermelden bij inschrijving.

Aansprakelijkheid
6.1 Hanne Lapere aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop.

Overig
7.1 Hanne Lapere behoudt zich altijd het recht om de workshops en cursussen inhoudelijk te veranderen en/of prijzen te wijzigen.
7.2 Parkeerkosten en/of kosten van openbaar vervoer, indien van toepassing, zijn voor rekening van de deelnemer.
7.3 Als een deelnemer hinder veroorzaakt voor of tijdens een workshop of cursus, dan hebben wij het recht om deze persoon te weigeren of te verwijderen uit de workshop, en te weigeren voor volgende workshops of lessen van de cursus. De deelnemer krijgt hierbij het betaalde geld niet terug.

Voor overige vragen kun je contact opnemen met Hanne Lapere.